Šta je ROI?

Šta nam ROI pokazuje kada je u pitanju SEO optimizacija.

Šta je ROI kod SEO optimizacije?

Ukratko rečeno, ROI je jedan od KPI-a koje koristimo da merimo uspešnost SEO kampanje. Međutim, da bismo detaljnije razumeli šta ROI zapravo meri i predstavlja, moramo se osvrnuti pre svega na to šta je SEO optimizacija. 

Na našem blogu u okviru ranijih tekstova već smo nekoliko puta pisali detaljnije o tome šta je SEO optimizacija i kako ona pomaže našem biznisu ( SEO opimizacija ), a za ovaj put ćemo se samo podsetiti da je SEO optimizacija (ili Search Engine Optimization) proces, tj. skup aktivnosti koje preduzimamo sa ciljem uvećanja vidljivosti internet sajta ili internet stranice, putem organske („prirodne“ ili neplaćene) optimizacije rezultata pretrage.

seo optimizacija proracun za bolji plasman
SEO primena ROI definicije.

ROI je jedan od KPI-a koje koristimo u SEO optimizaciji.

Kao što smo iznad već pomenuli, ROI je samo jedan od KPI-a koje koristimo da merimo uspešnost SEO kampanje. Naime, odlučili smo se da pomognemo našem biznisu tako što ćemo raditi na SEO optimizaciji i poboljšati vidljivost našeg sajta (samim tim i vidljivost našeg biznisa). Uložili smo vreme, trud, novac. Šta smo dobili? 

Odgovor na to pitanje, šta smo dobili, daće nam upravo KPI-vi, odnosno Key Performance Indicators (ključni indikatori performansi), što su zapravo određene jedinice mere koje nam služe da matematičkim putem prikažemo učinkovitost neke radnje ili poduhvata preduzete u okviru SEO optimizacije, ili učinkovitost same SEO optimizacije.  

Detaljnije o samim KPI-a i njihovoj funkciji kod SEO optimizacije čitajte u posebnom tekstu ( šta je KPI? ), a sada se fokusiramo na možda i najvažniji KPI – a to je ROI (Return on investment ili povraćaj uloženog).

Kako se ROI meri?

SEO optimizacija, za razliku od plaćenih Google reklama, fokusira se na organsku (neplaćenu) vidljivost sajta i visoko rangiranje u Google pretrazi. Međutim, to ne znači da je SEO optimizacija jeftina.  

U zavisnosti od kvaliteta sajta, konkurencije, ciljne grupe, tržišta i još mnogo faktora zavisi i koliko je vremena i truda potrebno uložiti da bi se postigli dobri rezultati. ROI ima zadatak da meri koliko profitiramo (ili gubimo) od novca uloženog u SEO optimizaciju i da na taj način oceni učinkovitost same SEO optimizacije. A kako se ROI konkretno meri: 

Postaviti merenje konverzija – Korak 1

Pre nego što uopšte možemo da izmerimo ROI, moramo početi da merimo broj konverzija na sajtu. Broj konverzija predstavlja broj koliko je posetilaca internet sajta zaista kupilo od nas proizvod ili uslugu na sajtu.  

Ukoliko je prosek konverzija 1%, to znači da od 100 posetilaca sajta, 1 će zaista od nas i kupiti nešto. A ukoliko jedan kupac u proseku na sajtu potroši 100 EUR, to znači da je prosečna vrednost svakog posetioca na sajtu 1 EUR.  

Na ovaj način matematički smo izmerili koliko „vredi“ svaki naš posetilac na sajtu, kao i koliko nam posetilaca treba da bismo realizovali jednu kupovinu. 

Prikupiti podatke – Korak 2

Da bismo mogli da izmerimo ROI, moramo da znamo kako i koliko nas svaki posetilac „košta“. A za to merenje je potrebno vreme da bismo imali kvalitetne podatke. Nakon što smo postavili merenje konverzija, prikupljamo podatke i onda pristupamo sledećem koraku.

Primena SEO optimizacije – Korak 3

Sa primenom SEO optimizacije nastavljamo i da merimo po ranije zadatim kriterijumima konverzije. Kada SEO optimizacije krene da daje prve rezultate, ima smisla početi i sa obračunom ROI-a. Svakako, sa protekom što dužeg vremenskog perioda, ovi podaci će biti sve precizniji. 

Obračun ROI-a svodi se na to da prvo obračunamo sve troškove SEO optimizacije (kako direktne, tako i one indirektne poput utrošenog vremena, itd.). Kada znamo ukupne troškove za određeni vremenski period (na primer mesec dana), posmatramo broj konverzija na sajtu u okviru istog perioda.  

Na primer, ako smo imali 100 posetioca na sajtu u toku meseca, od kojih je 5 posetilaca izvršilo kupovinu, to znači da nam je konvezrija na 5%. Dalje, ako je prosečna potrošnja svakog posetioca bila po 150 EUR, to znači da svaki posetilac sajta nama „vredi“ 7.5 EUR (5 x 150 EUR / 100). 

Međutim, ako nam je ukupan trošak SEO optimizacije iznosio 200 EUR, to znači da nas „dovođenje“ jednog posetioca na sajt košta 2 EUR, odnosno da prava „vrednost“ jednog posetioca sajta za nas iznosi 5.5 EUR (7.5 EUR – 2 EUR). Izraženo u procentima, ROI u ovom primeru iznosi 375% (2 EUR x 375% = 7.5 EUR), što znači da za svaki 1 EUR uložen u SEO optimizaciju, dobijamo 3.75 EUR (odnosno, 2.75 EUR-a čiste zarade). Na taj način direktno računamo da li je određena SEO kampanja uspešna, ili ne.  

ROI u marketingu
Šta je ROI definicija.

Ukoliko ceniš svoje vreme i novac i zainteresovan si da čuješ kako da za uložena sredstva dobiješ maksimalan povrat u vidu dobrih rezltata, ekspertski tim marketing agencije il2 Marketing ti stoji na raspolaganju.