google oglasi

google oglasi primen i korist

O značaju internet prisustva za bilo koji biznis, u bilo kojoj oblasti, u današnje vreme nije potrebno posebno govoriti. Internet prisustvo postalo je podjednako važno, a za mnoge biznise čak daleko važnije, od prisustva u drugim kanalima komunikacije. A kada govorimo o internet prisustvu, prvo mesto po značaju zauzima Google pretraga.  

Google (oglasi ), kao i svi drugi internet pretraživači, funkcioniše na sledeći način: unosom nekog termina u polje pretrage, Google za nas pronalazi najrelevantnije rezultate i daje spisak sajtova koji odgovaraju zadatom terminu. Gledano iz perspektive biznisa, što bolje pozicioniranje u rezultatu pretrage, to znači i bolja vidljivost samog sajta. 

A kako jedan biznis može postići dobre rezultate u Google pretrazi? U principu, postoje 3 osnovna načina za to:  

  1. Organskim putem, planskim i taktičkim građenjem i razvijanjem sajta, uz adekvatnu SEO optimizaciju. 
  2. Primenom Google Ads kampanja.
  3. Mix dve gore pomenute strategije.
prikaz google oglasa

Šta su Goolge oglasi?

Google oglasi podrazumeva plaćenu kampanju nekog sajta, koja za cilj ima da se taj sajt pojavi u samom vrhu rezultata Google pretrage. Plaćanjem reklame, Google pozicionira naš sajt u samom vrhu pretrage, čime naš sajt postaje vidljiviji i broj posetilaca našeg sajta raste.  

Osim oznake „Ad“ koja se u tom slučaju navodi, nema razlike u odnosu na ostale rezultate u Google pretrazi.  

Google oglasi kako funkcionišu? 

Slično poput same Google pretrage, i Google oglasi se fokusira na ključne reči. Korisnik Google oglase formira i listu ključnih reči koje želi da targetira i koje su u vezi sa njegovim biznisom, odnosno listu reči za koju veruje da imaju najveće šanse da potencijalnog kupca dovedu na njegov sajt.  

Zatim, korisnik Google oglasi kampanje određuje koju cenu je voljan da plati za kampanju, a nakon toga Google na osnovu te informacije i uz pomoć algoritma i internih procesa, određuje da li će se i na kojoj poziciji reklamirani sajt pojaviti u okviru Google pretrage. Kada posetilac sajta klikne na reklamu, korisnik Google Ads-a plaća određeni iznos za rezultat koji je reklama postigla („Pay Per Click“, „Cost Per Click“ ili „CPC“).

Google oglasi koliko koštaju? 

Ne postoji jedinstvena cena „klika“ za Google oglase . Trošak Google oglasa kampanje varira u zavisnosti od velikog broja faktora. Faktor koji u najvećoj meri utiče na ove troškove je konkurentnost termina koji se pretražuje, a po osnovu kog želite Vaš sajt da se rangira. Što je veća potražnja za nekim terminom, to je i cena reklame u toj oblasti veća. 

Zatim, industrija, odnosno oblast Vašeg biznisa, kao i drugi parametri, poput geografske lokacije, jezika pretrage, kvaliteta same reklame i sajta, takođe igraju veliku ulogu prilikom postavljanja cene za konkretnu Google Ads kampanju. 

Kako se SEO optimizacija razlikuje od Google oglasa? 

Za razliku od plaćenih Google oglasa kampanja, dovođenje posetilaca na sajt organskim putem, podrazumeva plansko i taktičko razvijanje sajta, uz adekvatnu SEO optimizaciju. Ovo praktično znači da se sajt konstantno optimizuje, prilagođava i unapređuje kako bi bio „zanimljiv“ Google algoritmu koji odlučuje o rangiranju rezultata internet pretrage.  

Takvim pristupom, korisnik sajta dobija sređen i uvek aktuelan sajt, sajt koji publika voli i posećuje i koji organskim putem generiše adekvatan broj poseta i postiže dobro rangiranje u Google pretrazi. 

Međutim, iako ovde „Cost Per Click“ ne postoji, jer se ne radi o plaćenoj Google Ads kampanji, za postizanje rezultata (tj. za bolje rangiranje) je potrebno vreme i dosta truda. Takođe, SEO optimizacija koja zapravo predstavlja osnovu razvoja i optimizacije bilo kog sajta, je segment za koji je uvek preporučljivo angažovati proverene stručnjake (tako da ne možemo ni o ovom pristupu govoriti da je „cost free“).

Kako da ostvarim dobar rezultat i da pri tome smanjim troškove Google oglase ? 

Najbolje rešenje za Vaš sajt uvek je mix dve gore opisane strategije. Google Ads kampanja (pripremljena i vođena na profesionalan način) rezultiraće rangiranjem Vašeg sajta u samom vrhu Google pretrage. Međutim, da biste smanjili trošak „klika“ i samim tim postigli optimalnu isplativost same Google oglasne kampanje, potrebno je da imate sređen i shodno SEO pravilima adekvatno optimizovan sajt.  

Kada se pokrene Google oglasna kampanja, a sajt ima sređenu strukturu, Google algoritam ima „manje posla“ i sam sajt organski doprinosi boljem rangiranju, te je i cena same Google kampanje u tom slučaju jeftinija. Takođe, kvalitetnim sajtom postižete i to da se nakon isteka same plaćene kampanje, Vaš sajt i dalje solidno rangira u Google pretrazi.


Ukoliko Vam je ovaj tekst bio od koristi i želeli biste da saznate nešto više o tome kako na najbolji i najekonomičniji način možete optimizovati i unaprediti Vaš sajt, stručni tim agencije „IL2 Marketing“ Vam stoji na raspolaganju.